Nasza pierwsza recenzja!

Dotarła właśnie do nas przemiła recenzja koncertu w Lusowie, umieszczona w wydawanym przez GOK Sezam informatorze kulturalnym „Kultura TarNowa” (nr 10)
Te kilka ciepłych słów ogromnie dodało nam skrzydeł, więc serdecznie za nie dziękujemy!